Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan

ondernemingen binnen B&S Administraties, hierna te noemen opdrachtnemer,

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32119303

Alegemene Voorwaarden