• Januari deal!
  • Voor alle startende ZZP√©rs
  • 10% korting op ons B&S ZZP Starters tarief voor geheel 2021.

                                           

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan

ondernemingen binnen B&S Administraties, hierna te noemen opdrachtnemer,

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32119303

Alegemene Voorwaarden